Dịch vụ sửa chữa Loại bếp Đơn giá
Lỗi E0 (bếp không nhận nồi) Bếp đơn 150.000đ – 250.000đ
Bếp đôi, bếp 3, bếp 4 450.000đ -1.350.000đ
Lỗi E1 (bếp quá nhiệt) Bếp đơn 150.000đ – 250.000đ
Bếp đôi, bếp 3, bếp 4 350.000đ – 950.000đ
Lỗi E2 (điện quá mạnh) Bếp đơn 100.000đ – 200.000đ
Bếp đôi, bếp 3, bếp 4 350.000đ – 850.000đ
Lỗi E3 (điện cấp vào bếp từ quá yếu) Bếp đơn 150.000đ – 250.000đ
Bếp đôi, bếp 3, bếp 4 550.000đ – 1250.000đ
Lỗi E4(điện năng quá tải) Bếp đơn 150.000đ – 250.000đ
bếp đôi, bếp 3, bếp 4 450.000đ – 950.000đ
Lỗi E5 (IGBT bếp bị quá nhiệt) Bếp đơn 150.000đ – 250.000đ
Bếp đôi, bếp 3, bếp 4 350.000đ – 850.000đ
Lỗi E6 (cảm biến nhiệt có vấn đề) Bếp đơn 150.000đ – 250.000đ
Bếp đôi, bếp 3, bếp 4 450.000đ – 750.000đ
Thay mặt kính Bếp đơn (hết hàng)  
Bếp đôi, bếp 3, bếp 4 2.200.000đ – 3.950.000đ
Thay dây nguồn, CB   150.000đ – 350.000đ
Thay quạt tản nhiệt   250.000đ – 650.000đ
Bếp từ bị lậu điện, đụng vào bị giật   250.000đ – 450.000đ